Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Προσωπικό
Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
© Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας 2010
Ιωσήφ Γεωργίου Επιστημονικός. Συνεργάτης Γραφείο: 1ος όροφος Κτιρίου Γ Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Τηλέφωνο: 2310 996228 Fax: 2310 996228 e-mail: georg@auth.gr Ωρες Υποδοχής Φοιτητών 8:30 - 14:00
Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό
Επιστημονικοί Συνεργάτες
Ρωξάνη Τζήμου-Τσιτουρίδου Καθηγήτρια Γραφείο: 1ος όροφος Κτιρίου Γ Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Τηλέφωνο: 2310 996194 Fax: 2310 996194 e-mail: roxani@eng.auth.gr Βιογραφικό σημείωμα Ωρες Υποδοχής Φοιτητών Καθημερινά 10:00-14:00
Μανασσής Μήτρακας Αναπληρωτής Καθηγητής Γραφείο: 1ος όροφος Κτιρίου Γ Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Τηλέφωνο: 2310 996248 Fax: 2310 996248 e-mail: manasis@eng.auth.gr Βιογραφικό σημείωμα Ωρες Υποδοχής Φοιτητών Καθημερινά 9:00-17:00
Στέφανος Μουρδικούδης Δρ Χημικός Μηχανικός e-mail: smourd@physics.auth.gr
Συνεργάτες
Μαρία Μπέτσιου Δρ Χημικός Μηχανικός e-mail: mmpetsio@auth.gr
Υποψήφιοι Διδάκτορες
Σοφία Τρεσίντση Δρ Χημικός Μηχανικός e-mail: tresintsi@yahoo.com
Σάββας Ποιμενίδης Επιστημονικός Συνεργάτης Γραφείο: 1ος όροφος Κτιρίου Γ Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Τηλέφωνο: 2310 996278 Fax: 2310 996278 e-mail: savas@auth.gr web: users.auth.gr/~savas/ Ωρες Υποδοχής Φοιτητών 9:00 - 14:00
Γεώργιος Μπάντσης Δρ Πτυχ. Επιστήμης Υλικών e-mail: george_bantsis@yahoo.gr
Εμμανουήλ Τσοχατζής Δρ Χημικός e-mail: tsochatzism@gmail.com
Ευθυμία Καπράρα Δρ Χημικός Μηχανικός Γραφείο: 1ος όροφος Κτιρίου Γ Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Τηλέφωνο: 2310 996251 Fax: 2310 996248 e-mail: kaprara@auth.gr
Ευγένιος Κόκκινος Δρ. Χημικός e-mail: kokkinosevgenios@yahoo.gr
Δήμητρα Μπαντή Δρ. Μηχανικός Περιβάλλοντος e-mail: bandidimitra@yahoo.com
Διατελέσαντα μέλη ΔΕΠ
Φανή Πινακίδου Δρ Φυσικός e-mail: fpina@physics.auth.gr
Παλαιότερα μέλη
Κωνσταντίνος Σικαλίδης Καθηγητής e-mail: sikalidi@eng.auth.gr web: users.auth.gr/~sikalidi/
Ελένη Γκίκα Επίκουρη Καθηγήτρια e-mail: gkikae@auth.gr web: users.auth.gr/~gkikae/
Κωνσταντίνος Συεμωνίδης Δρ Χημικός Μηχανικός e-mail: ksime@physics.auth.gr
Κυριακή Καλαϊτζίδου Χημικός Μηχανικός Γραφείο: 1ος όροφος Κτιρίου Γ Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Τηλέφωνο: 2310 996256 Fax: 2310 996248 e-mail: kikikal83@hotmail.com
Ευαγγελία Παγωνά Χημικός Μηχανικός Γραφείο: 1ος όροφος Κτιρίου Γ Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Τηλέφωνο: 2310 996251 Fax: 2310 996248 e-mail: evagelia.pag@gmail.com