Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Επιλογή του AquAsZero στο HighTechXL
Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
© Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας 2010
Το    κοκκώδες    υλικό    για    απομάκρυνση    αρσενικού    AquAsZero,    το οποίο    είναι    προϊόν    συνεργασίας    του    εργαστηρίου    μας    με    την «ΛΟΥΦΑΚΗΣ    ΧΗΜΙΚΑ    ΑΒΕΕ»    και    του    απενεμήθη    το    πρώτο βραβείο   στο   διαγωνισμό   «Η   Ελλάδα   Καινοτομεί»   το   2011,   κέρδισε επίσης   μια   από   τις   11   προνομιακές   θέσεις   κατάταξης   στο   διεθνή διαγωνισμό StartupBootCamp High TechXL. Στο    διαγωνισμό    αυτό    έλαβαν    μέρος    περισσότερες    από    5.000 «προϊόντα»    -    επιχειρήσεις    από    όλο    τον    κόσμο.    Η    διαδικασία ξεκίνησε   πριν   από   έξι   περίπου   μήνες   με   αξιολόγηση   των   γραπτών προτάσεων   και   ακολούθησε   πολλαπλή   προφορική   παρουσίαση   των «προϊόντων»    σε    ομάδες    ειδικών.    Οι    προκριθείσες    21    καλύτερες προτάσεις,     έλαβαν     μέρος     στη     διαδικασία     τελικής     κρίσης     την εβδομάδα    14    με    18    Οκτωβρίου    στο    Άμστερνταμ,    η    οποία    περιελάμβανε    την    παρουσίαση    του προϊόντος   με   προσωπική   συνέντευξη   (interview)   σε   ομάδες   ειδικών   που   εκπροσωπούσαν   μεγάλα χρηματοδοτικά κεφάλαια (investment funds). To   StartupBootCamp   High   TechXL   είναι   ένα   από   τα   κορυφαία   προγράμματα   “επιτάχυνσης”   νεοφυών επιχειρήσεων   (startup   accelerator)   της   Ευρώπης.   Η   επιτυχία   στο   διαγωνισμό   αυτό   δίνει   τη   δυνατότητα σε   μέλη   του   Εργαστηρίου   Αναλυτικής   Χημείας   και   στελέχη   της   Λουφάκης   Χημικά   ΑΒΕΕ   καθώς   και   της νεοσύστατης   AquAszero   να   μετακομίσουν   για   3-6   μήνες   στις   εγκαταστάσεις   του   Startupbootcamp HighTechXL    στο    Αϊντχόβεν    της    Ολλανδίας,    προκειμένου    να    αξιοποιήσουν    τις    υπηρεσίες    του συγκεκριμένου     startup     accelerator     στην     επιχειρηματική     οργάνωση-δικτύωση     και     την     εύρεση επενδυτών. Πληροφορίες για το διαγωνισμό υπάρχουν στην ιστοσελιδα: http://www.startupbootcamp.org/programs/hightechxl.html http://www.flickr.com/photos/centralasian/sets/72157636660940675/
Αναρτήσεις