Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Υπηρεσίες
Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας
© Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας 2010
Οι υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ περιλαμβάνουν: 1. Στην κατεύθυνση των χημικών αναλύσεων τον προσδιορισμό: Φυσικοχημικών παραμέτρων στα πόσιμα, εμφιαλωμένα και θερμομεταλλικά νερά Φυσικοχημικών παραμέτρων και βαρέων μετάλλων σε τρόφιμα Προσδιορισμό φυσικοχημικών και τεχνολογικών παραμέτρων σε απόβλητα Χημικών και δομικών παραμέτρων σε ορυκτά και πετρώματα 2. Στην ερευνητική και μελετητική κατεύθυνση το σχεδιασμό, την αναβάθμιση και τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και αποβλήτων. 3. Στον κατεύθυνση της έρευνας της Ρύπανσης του Περιβάλλοντος: Δειγματοληψία ατμοσφαιρικών αιωρούμενων σωματιδίων με συσκευές χαμηλού και μεγάλου όγκου (TSP,PM10,PM2.5, PM1.0) Δειγματοληψία βιοαερολυμάτων για ανίχνευση βιολογικών συστατικών στα ατμοσφαιρικά αιωρούμενα σωματίδια Αναλύσεις χημικών παραμέτρων (ανόργανων και οργανικών) στα αιωρούμενα σωματίδια και άλλα ατμοσφαιρικά και γενικότερα περιβαλλοντικά δείγματα. Οι Αναλυτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για όλα τα παραπάνω είναι: Υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης (HPLC) με ανιχνευτές UV-VIS,Φθορισμού και Ιοντική Χρωματογραφία με αγωγιμομετρική ανίχνευση Ανάλυση υδατοδιαλυτού οργανικού άνθρακα (WSOC) με ανιχνευτή IR. Ανάλυση ολικού άνθρακα σωματιδίων σε φίλτρα Φασματοσκοπία ατομικής απορρόφησης με φλόγα και φούρνο γραφίτη για προσδιορισμό μετάλλων