Το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1973 με πρώτο καθηγητή τον Κωνσταντίνο Αλεξιάδη, ταυτόχρονα  με την ίδρυση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του  Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ανήκει στον Τομέα  Χημείας και στεγάζεται στον 1ο όροφο του κτιρίου Γ’ της  Πολυτεχνικής Σχολής. Σήμερα, στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηριού, απασχολούνται 2 μέλη ΔΕΠ και 2 Επιστημονικοί Συνεργάτες. Στο εργαστήριο πραγματοποιούνται βασικά και επιλεγόμενα  εργαστηριακά μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος ενώ παράλληλα εκπονούνται  διδακτορικές διατριβές, προπτυχιακές και μεταπτυχιακές διπλωματικές εργασίες και φιλοξενούνται ξένοι ερευνητές στα πλαίσια διεθνών  ερευνητικών προγραμμάτων και προγραμμάτων ανταλλαγών. Τα  ερευνητικά ενδιαφέροντα του εργαστηρίου εστιάζονται στην εφαρμογή  σύγχρονων  αναλυτικών μεθόδων για την  ανάλυση δειγμάτων με περιβαλλοντικό ή  άλλο ενδιαφέρον.   Το εργαστήριο διαθέτει τον απαραίτητο  εξοπλισμό για την ολοκληρωμένη χημική  ανάλυση δειγμάτων σε στερεή, υγρή ή αέρια κατάσταση. Η ερευνητική δραστηριότητα επικεντρώνεται στη μελέτη θεμάτων όπως η Ατμοσφαιρική Ρύπανση, η Επιστήμη και Τεχνολογία Νερού και η  Ασφάλεια Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων.  Σε αυτά τα πλαίσια διεξάγεται πλήθος ερευνητικών και τεχνικών μελετών ενώ παρέχονται υπηρεσίες  μετρήσεων και αναλύσεων προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.  © Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας 2010 Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας Τομέας Χημείας-Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ 1ος όροφος κτίριο Γ’ Πολυτεχνικης Σχολής 3ης Σεπτεμβρίου & Εγνατίας 54124 Θεσσαλονίκη τηλ. +30 2310 996256   fax +30 2310996228 georg@auth.gr http://aclab.web.auth.gr περισσότερα... περισσότερα... περισσότερα... περισσότερα... περισσότερα... περισσότερα... Link1 Link3 Link2 Link4 Διεθνής διάκριση για το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του ΑΠΘ (05/11/2013) Link5 Βράβευση του εργαστηρίου με το 1ο βραβείο Καινοτομίας του διαγωνισμού “Η Ελλάδα Καινοτομέι!” Προβλήματα υποβαθμισμένης ποιότητας του πόσιμου νερού στη λεκάνη του Αξιού Παρουσίαση του εργαστηρίου στην εκπομπή ΡΙΜΕΪΚ της ΝΕΤ (13/07/2012) Παρουσίαση του εργαστηρίου στην εφημερίδα Καθημερινή (02/01/2013) Συνέντευξη του Μ. Μήτρακα στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία (15/01/2013) Παρουσίαση του εργαστηρίου στην εφημερίδα Αγγελιοφόρος (13/01/2013) Επιλογή του AquAsZero στο πρόγραμμα επιτάχυνσης νεοφυών επιχειρήσεων Startupbootcamp HighTechXL (20/10/2013) περισσότερα...